Plus
Pröva premiumkonto
0   produkter
#
0,00 kr
Din kundvagn är tom
Företagsinformation

Styrelse: Sandra Dax (co-CEO), Dmitri Zadorojnij (co-CEO)
Tillsynsstyrelsens ordförande: Alexey Kletenkov
Handelsregistrering: Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, HRB 247677 B
Momsregistreringsnummer: DE260634589
Huvudkontor: AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
Tyskland
Telefonnummer: +46850927979
Fax: +49 30 208 478 250
E-postadress: [email protected]
Webbplats: www.autodoc.se

Information om tvistlösning online
Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online som finns tillgänglig på https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vårt företag vill inte och är inte skyldigt att delta i tvistlösningsprocesser för ett konsumentråd.

Ansvarsfriskrivning

Hänvisningar och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till tredjepartswebbplatser ("hyperlänkar") som ligger utanför författarens ansvarsområde ska författaren endast hållas ansvarig för otillåtet innehåll i fall där författaren haft kännedom om innehållet och det varit tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning av det. Författaren förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten då länkarna infördes inte fanns något olagligt innehåll att se på de webbplatser som det länkades till. Författaren har inget inflytande över den aktuella eller framtida utformningen, innehållet eller upphovsrätten till de webbplatser som det länkas till. Därför tar författaren härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på sidorna som det länkas eller hänvisas till som ändras efter det att länken skapats. Detta uttalande gäller alla länkar som placeras på författarens egen webbplats såväl som tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som upprättats av författaren. Det är enbart leverantören av den länkade webbplatsen som ansvarar för olagligt, ofullständigt eller felaktigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår på grund av användning eller bristande användning av den tillhandahållna informationen. En person som bara tillhandahåller en länk till sådant innehåll ansvarar inte för det.

Upphovs- och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att ta hänsyn till upphovsrätten för bildfiler, ljudfiler, videosekvenser och texter som används i alla publikationer och att använda sig av egenproducerade bildfiler, ljudfiler, videosekvenser och texter eller av licensfria bildfiler, ljudfiler, videosekvenser och texter. Alla varumärken som nämns på webbplatsen och som kan skyddas av tredje part omfattas utan begränsning av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och äganderätten för respektive registrerade ägare. Man kan inte dra slutsatsen att varumärken inte omfattas av tredje parts rättigheter bara för att de nämns med namn. Upphovsrätten till publicerat innehåll skapat av författaren själv tillhör endast författaren till innehållet på webbplatsen. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda sådana bildfiler, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan författarens uttryckliga tillstånd.

Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av webbplatsen som länkat till denna sida. Om delar av eller formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande regelverk påverkas inte resten av innehållet i dokumentet av detta och förblir giltigt.