• SHOP
 • CLUB
Pröva premiumkonto
0
Mitt garage
Lägg till fordon
0
produkter #59-0842
0,00 kr
Din kundvagn är tom

Stomavgift

När du köper en komponent markerad som "utbytesprodukt" så behöver du betala både själva komponenten, och även för stomavgiften. Enligt den Europeiska lagstiftningen är stomavgiften densamma som den summa tillverkaren måste betala som garanti för att skicka tillbaka den gamla komponenten för renovering och återanvändning. Återbetalning av stomavgiften görs när den användna komponenten har kommit tillbaka. Betalningen av stomavgiften görs endast om föremålet tillverkas i ett område som hör till den Europeiska Unionen. Summan av stomavgiften bestäms av de som levererar komponenten. Därför kan samma komponent erbjudas med olika summor gällande stomavgiften beroende på leverantör, ibland har de inga stomavgifter överhuvudtaget.

Denna produkt är en utbytesprodukt, en stomavgift på 353.42 kr SEK (inkl. 25% moms) tillkommer. Stomavgiften återbetalas till dig efter att skickat en gammal utbytesdel till oss.

Enkel returprocess

AUTODOC SE (Retoure - Lager R)
Rhinstrasse 132
12681 Berlin
Tyskland
8 veckor

Hur går det till?

 1. Du betalar för den nya reservdelen och stomavgiften.
 2. Du tar emot den nya delen.
 3. Förbered den använda utbytesdelen för att skickas. (Töm delen på vätska om den innehåller någon sådan, men om det gäller batterier kan du bortse från dessa anvisningar).
 4. Du kan begära att få returnera den använda reservdelen via ditt personliga konto på Autodoc.se eller genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida.
 5. Den använda delen bör placeras i samma förpackning som den nya kom i. Bifoga fakturan som du fick med i brevet/e-postmeddelandet efter din beställning. Detta kommer att snabba på behandlingen av din begäran.
 6. Skicka den gamla delen i propert skick till följande adress:
  AUTODOC SE (Retoure - Lager R)
  Rhinstrasse 132
  12681 Berlin
  Tyskland
 7. Vi skickar den använda delen till tillverkaren för undersökning.
 8. Att bearbeta returer av utbytesdelar tar vanligtvis 6–8 veckor från tillfället då den returnerade delen tas emot på lagret. Vi kommer att informera dig om undersökningsresultaten.

Hur snabbt måste jag returnera den använda utbytesdelen?

Den använda utbytesdelen bör skickas inom ett år från det datum då den nya köptes.

Hur återbetalas stomavgiften om undersökningsresultatet är positivt?

Vi återbetalar stomavgiften till dig på samma sätt som du gjorde din betalning eller genom att kreditera ditt kundkonto på Autodoc.se.

Vad händer om undersökningsresultatet är negativt?

Vi kommer att informera dig om stomavgiften inte kan återbetalas. Vi kommer behålla den undersökta utbytesdelen i vårt lager i 2 månader. Delen kan returneras till dig på din begäran. (Autodoc.se kommer att stå för fraktkostnaden.) Efter 2 månaders förvaring kommer delen att skrotas.

Hur ser er returpolicy ut?

 • Den använda utbytesdelen returneras på kundens bekostnad.
 • Även om beställningen inkluderar alternativet Trygg beställning måste kunden stå för kostnaden för att returnera den använda utbytesdelen. Om kunden inte förser tillverkaren med en använd reservdel kommer stomavgiften inte återbetalas och istället betraktas som kompensation av tillverkaren.
 • Om den använda delen har omfattande skador eller stora sprickor i höljet återbetalas inte stomavgiften.
 • Om du skickar tillbaka en använd del från en annan kategori återbetalas inte stomavgiften. Detta gäller om du, till exempel, köpt en generator men skickar tillbaka ett startbatteri.
 • För att få stomavgiften återbetalad kan du även returnera ett liknande föremål du köpt från en annan tillverkare. Om du till exempel köper ett bromsok från BOSCH men returnerar ett bromsok från TRW.
 • Om den nya utbytesdelen skiljer sig från den gamla i vissa avseenden (exempelvis strömstyrka) måste du fråga tillverkaren om det är möjligt att returnera den gamla utbytesdelen.

Vilka kategorier innehåller utbytesdelar med stomavgift?

Bromsok
Generator
Startmotor
Drivaxel
AC-kompressor
Servopump
Styrväxel
Turboaggregat
Spridare
Insaprutningspump
Batteri
Tändfördelare
Kopplingslamell
Tryckplatta
EGR-ventil
Munstyckshållare
Högtryckspump
Styrkolonn
Kontrollenhet, bränslöeinsprutning
Luftmassemätare
Pump- / munstyckeenhet
Drivknut
Kompressor luftfjädring
Kardan
Styrenhet, insprutning
Flödesfördelare
Kontrollenhet, tändsystem
Uppvärmningsregulator
Avgasspjäll, motorbroms
Matningsenhet, ureainsprutning
Arbetscylinder, servostyrning
Kontrollenhet, tomgångskontroll
Styrningssats
Kontrollenhet, knackningssensor

Krav på använda delar:

*Dessa instruktioner finns endast till i informationssyfte. Varje enskilt fall granskas separat. (Samtliga reservdelar genomgår en individuell undersökning av tillverkaren.)

Bromsok

Kriterier för retur av bromsok:

 • Den gamla delen måste komma från samma kategori som den nya.
 • Utbytesdelen måste vara komplett.
 • Alla bromsokets styrbultar, fästen, anslutningar och luftningsventiler måste inkluderas.
 • Utbytesdelen får inte ha omfattande korrosionsskador.
 • Utbytesdelen får inte vara sprucken eller maskinellt bearbetad.
 • Utbytesdelen måste kunna återvinnas för att den ska tas emot och stomavgiften återbetalas.
 • Förpackningens etikett får inte vara nedsmutsad, saknas eller innehålla annan text eller märkningar.
 • *Dessa instruktioner finns endast till i informationssyfte. Varje enskilt fall granskas separat. (Samtliga reservdelar genomgår en individuell undersökning av tillverkaren).

Orginalförpackning

 • Utbytesdelar från Bosch, Elstock och GKN måste returneras i sina orginalförpackningar, annars accepteras de inte. Detta är ett krav från tillverkarna.
Generator

Kriterier för retur av en generator:

 • Oidentifierbara generatorer accepteras ej.
 • Tillverkarens OE-etikett eller det etsade OE-numret på generatorn är läsbart och igenkännbart.

Korrosion:

 • Generatorn har inte lagrats länge efter dess demontering och har inga korrosionsmärken på sin remskiva.
 • Generatorer som utsatts för kraftig korrosion.

Skadenivå:

 • Skadad plastkåpa.
 • En ribba saknas på framsidan och/eller den bakre monteringen.
 • Kontaktdonet är trasigt före tätningen.
 • Två ribbor saknas på framsidan och/eller den bakre monteringen.
 • Kontaktdonet är trasigt efter tätningen.

Generatorns fullständighet:

 • Generatorn är komplett och monterad.
 • Generatorn är antingen omonterad eller inte komplett.
 • Den använda generatorn måste ha samma effekt som den nya. Annars kan stomavgiften inte återbetalas.
Startmotor

Kriterier för retur av en startmotor:

 • Enheten accepteras .
 • Enheten avvisas.

Identifierbarhet:

 • Oidentifierade startmotorer accepteras inte.
 • Tillverkarens OE-etikett eller det etsade OE-numret på startmotorn är läsbart och igenkännbart .

Skadenivå:

 • Reläets gjutna hölje är oskatt.
 • Skador på startreläets plastdel.
 • Startmotorn är deformerad/skadad, t.ex. på grund av yttre påverkan, ett trasigt hölje eller ett slitet drev. .
 • Skaftet är kraftigt missfärgat på grund av överbelastning (t.ex. en blå nyans på grund av överhettning).

Korrosion:

 • Startmotorn har inte lagrats länge efter dess demontering och har inga korrosionsskador.
 • Kraftigt korrogerad startmotor.

Startmotorns fullständighet:

 • Startmotorn är komplett och monterad.
 • Startmotorn är antingen omonterad eller inte komplett.
 • Kraftig korrosion på kugghjulen.
 • Bakplattan saknas.
 • Den främre kåpan saknas.
 • *Dessa instruktioner finns endast till i informationssyfte. Varje enskilt fall granskas separat. (Samtliga reservdelar genomgår en individuell undersökning av tillverkaren.)
Drivaxel

Kriterier för retur av en drivaxel:

 • Utbytesdelen måste vara av samma typ som den nya delen.
 • Drivaxeln måste vara komplett med den sammankopplande axeln och båda lederna inkluderade.
 • Den sammankopplande axeln måste vara rak. Böjda axlar kan inte återtillverkas.
 • Den anslutande axeln får inte vara rostig eller trasig.
 • Gängorna i lederna måste vara kompletta och passa ordentligt.
AC-kompressor

Kriterier för retur av en AC-kompressor:

 • Enheten avvisas om:
 • Det är kraftigt korroderad (den skadade ytan är större än 3 cm²).
 • Minst en rörsystemsanslutning är inte ordentligt stängd med sitt originallock.
 • Axeln kan inte roteras manuellt i 360°.
 • Utbytesdelen kan inte identifieras (dess märkningsskylt är oläslig eller saknas).
Servopump

Kriterier för retur av en styrservopump:

 • Utbytesdelen accepteras om:
 • 1. Pumpen är komplett och motsvarar delen från katalogen.
 • 2. Det finns inga mekaniska skador.
 • 3. Gängorna är i gott skick.
 • 4. Det finns inga skador på remskivan, axeln eller adaptern.
 • 5. Locket är närvarande och oskatt.
 • 6. Locket är inte skadat eller förlorat.
Styrväxel

Utbytesdelen accepteras om:

 • 1. Styrväxeln är komplett, vilket innebär att den innehåller:
 • - gummidamasker
 • - tryckslangar
 • - styrstag (om sådana medföljer till den nya delen)
 • 2. Styrlänken är inte kraftigt korrogerad.
 • 3. Det finns inga mekaniska skador, delen är inte böjd, styrväxelns funktion är inte nedsatt, dess fästen är inte skadade.
 • 4. Styrstagen är inte böjda eller skadade och det finns inga skador på gängorna.
 • 5. Styrstagen är inte böjda eller skadade och det finns inga skador på gängorna.
 • 6. Axeln och dess splinor är oskadda.
 • 7. Den returnerade styrväxeln matchar den nya.
Turboaggregat

Kriterier för retur av ett turboaggregat:

 • Utbytesdelen måste returneras komplett och monterad.
 • Inget av dess element får ha demonterats, bytts ut eller tagits bort.
 • Den returnerade utbytesdelen måste vara av samma typ som den nya delen.
Spridare

Kriterier för retur av en insprutningsventil:

 • Delen är demonterad -> inte acceptabelt
 • Munstycket saknas -> inte acceptabelt
 • Kriterium för retur av en insprutningsventil
 • Kontakten är skadad -> inte acceptabelt
 • Kontakten är trasig -> inte acceptabelt
 • Kontakten har smält > inte acceptabelt
 • Inloppskontakten är skadad -> inte acceptabel
 • Skador på insprutarorganet orsakade av olämplig hantering (t.ex. slag med hammare) -> inte acceptabelt
 • Skador på packningsfästet -> inte acceptabelt
Insaprutningspump

Utbytesdelen accepteras om:

 • Den returnerade utbytesdelen är av samma typ som den nya delen.
 • Insprutningspumpen är komplett och oskadd.
 • Styrventilen är inte oskadd.
 • Reglerventilen är inte skadad

Returnerade utbytesdelar med följande defekter kan inte returneras:

 • Demonterade delar
 • Saknade delar
 • Kraftig korrosion
Batteri

Kriterier för retur av ett använt bilbatteri:

 • Tillverkarna ställer inga specifika krav på begagnade bilbatterier. Vi råder dig dock att inte öppna använda batterier eller dränerar dess vätska (elektrolyter), eftersom det är farligt.

Så returnerar du ett begagnat bilbatteri:

 • 1. Skicka det använda batteriet till vårt lager på följande adress: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132 12681 Berlin.
Tändfördelare

Kriterier för retur av en tändningsfördelare:

 • Det får inte finnas några tecken på svår korrosion.
 • Tändningsfördelarlocket får inte saknas.
 • Kontakten får inte saknas.
 • Enheten måste vara komplett.
 • Oidentifierbara tändningsfördelare accepteras inte.

Formulär för returbegäran av utbytesprodukt:

Innan du skickar delen till oss ber vi dig att fylla i formuläret nedan. Vårt kundtjänstteam kommer sedan att kontakta dig. Ange den nya utbytesdelens beställningsnummer.